Day: July 21, 2022

แก้วน้ำพลาสติก

แนวทางสร้างสรรค์ในการนำแก้วน้ำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่แนวทางสร้างสรรค์ในการนำแก้วน้ำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่

เป็นที่รู้กันดีว่าแก้วน้ำพลาสติกนั้นมีข้อเสียอยู่มากต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เนื่อจากวัสดุไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากนักเพราะทำจากทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้และอาจใช้เวลาหลายศตวรรษในการย่อยสลาย ข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้วยพลาสติกไม่ทนทานมากพอและอาจเสียหายได้ง่าย หรือความสามารถในการบรรจุเครื่องดื่มนั้นยังทำได้ไม่ค่อยดี ซึ่งหมายความว่าเครื่องดื่มที่เก็บไว้ในแก้วน้ำพลาสติกมักจะสูญเสียความร้อนหรือความเย็นเร็วกว่าที่เก็บไว้ในถ้วยประเภทอื่น อย่างไรก็ตามหากเราไม่สามารถกำจัดปัณหานี้ได้ก็ยังทีทางเลือกอื่น ๆเช่น การนำแก้วน้ำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นรูปแบบอื่น ๆนั่นเอง  นี่เป็น  ประการที่คุณสามารถนำแก้วน้ำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำได้ 1. ใช้แก้วน้ำพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้ แก้วเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการตกแต่งบ้านและสวนที่ดีโดยเฉพาะกับต้นไม้หรือพืชอย่าง succulents และ cacti ขนาดเล็ก เพียงแค่ต้องแน่ใจก่อนว่าได้เจาะรูสองสามรูที่ด้านล่างเพื่อระบายน้ำออกด้วย 2. ตัดก้นถ้วยแล้วใช้เป็นกรวย มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเแพาะเมื่อตอนที่คุณพยายามเทของเหลวหรือสิ่งใดก็ตามลงในภาชนะที่มีขนาดเล็กขนาดเล็ก 3. ใช้ถ้วยพลาสติกทำชุดมาราคัส (ไม้ตีกลองรูปร่างเหมือนน้ำเต้า) เพียงเติมลูกปัด ข้าว หรือวัสดุอื่นๆ ที่ส่งเสียงดัง แล้วปิดด้านบนด้วยเทปพันท่อ