Day: November 21, 2020

ตัวอย่างการเลือกของเล่นให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยตัวอย่างการเลือกของเล่นให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัย

เป็นที่รู้กันดีว่าของเล่นกับเด็กนั้นเป็นของคู่กัน เด็กจะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ได้ ของเล่นถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมในเรื่องนี้ แต่ของเล่นจะมีประโยชน์สูงสุดได้นั้น อันดับแรกคือต้องเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กก่อน เนื่องจากของเล่นในร้าน ขายของเล่นเด็ก แต่ละชนิด ไม่ได้ให้ประโยชน์ที่เหมือนกัน บางอย่างให้แค่ความสนุกอย่างเดียว  ดังนั้นการเลือกของเล่นให้ตรงกับช่วงวัยของเด็ก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกท่านควรรู้ก่อนเป็นอันดับแรก เราจะมาดูกันว่าในแต่ละช่วงวัยของเด็ก มีของเล่นอะไรบ้าง ที่เหมาะกับเด็กในวัยนั้นๆ เผื่อพ่อแม่ท่านใดที่กำลังหาของเล่นให้กับเด็ก จะได้เอาไปใช้เลือกได้ถูกต้องมากขึ้น  วิธีการเลือกของเล่นของเด็กในแต่ละวัย  1.ของเล่นที่เหมาะกับเด็กในช่วงปีแรก  ในช่วงปีแรกของเด็กนับตั้งแต่แรกคลอด สิ่งที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านการรับรู้ของ ตา หู จมูก และการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเสริมในด้านนี้ก่อนเป็นอย่างแรก ตัวอย่างของของเล่นที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้ได้แก่  หนังสือเสียง จะเป็นหนังสือที่มีเสียงหรือจะเป็นหนังสือภาพแล้วมีเสียงประกอบก็ได้เช่นกัน จะเป็นตัวเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะในการฟัง และเสริมด้านการเรียนรู้ ให้เด็กสามารถจดจำสิ่งต่างๆ