Day: November 6, 2020

หางานขาย

ข้อดีของงานขายข้อดีของงานขาย

งานขายเป็นงานอีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ในองค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสินค้าและบริการ บุคลาการที่ทำหน้าที่ในการหางานขายจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานขายเนอย่างดี จึงจะทำให้ยอดขายขององงค์กรเติบโตขึ้นได้ เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบจะทำหน้าที่ในส่วนนี้เท่าไหร่ เพราะว่าต้องทำงานกับคน ซึ่งมักจะมีปัญหาจุกจิกหลายอย่าง  แต่อยากจะบอกว่า การทำงานขายนั้นให้ประโยชน์อะไรหลายอย่างกับผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้หลายอย่างเช่นกัน โดยที่งานด้านอื่นไม่มีโอกาสได้ด้วยซ้ำไป ดังนั้นเราจะมาดูประโยชน์ของการทำงานขายกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง เผื่อเป็นแนวทางให้กับหลายท่านที่ไม่ชอบงานขาย ได้เปลี่ยนใจมาชอบบ้าง  ประโยชน์ของการเป็นพนักงานขาย  1.ท้ายทายความสามารถของตัวเอง  ไม่มีความท้าทายในงานไหนที่จะเหมือนกับการทำงานขายแล้ว เพราะว่าการทำงานกับคนคืองานที่ยากที่สุด และยิ่งเป็นงานขายด้วย คนยิ่งจะเบือนหน้าหนี ดังนั้นการทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย จึงเหมือนกับเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองว่าจะทำได้หรือไม่ หากทำได้ก็จะทำให้คุณภูมิใจเกี่ยวกับหน้าที่ตรงนี้เป็นพิเศษ มากกว่าทำงานอย่างอื่นสำเร็จด้วยซ้ำ  2.มีอิสระในการทำงาน  การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย จะไม่มีคนมากำหนดตายตัวว่าคุณต้องขายอย่างนั้นอย่างนี้ เพียงแค่คุณสามารถขายได้ ทำยอดได้ แค่นั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้ว หากไม่ไปทำผิกฎที่เขาตั้งไว้ ไม่เหมือนกับการทำงานแผนกอื่น