เรื่องที่ควรรู้ ของ “ระบบแจ้งเตือน แจ้งเหตุเพลิงไหม้”

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ภายในอาคารนั้นจะมีการติดตั้ง “ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้”  ไว้ในทุก ๆ อาคารเพื่อให้ในการป้องกันไฟไหม้นั้นสามารถทำได้ดี และ มีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ป้องกันนั้นสามารถที่จะทำให้ได้ง่าย และ ช่วยทั้งความปลอดภัยทั้งตัวบุคล และ ทรัพย์สินอย่างมาก โดยในบทความนี้เราจะมาพูถึงเรื่องที่ควรรู้กันดีกว่าในเรื่องของ “ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้” ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เรานั้นจะต้องรู้บ้าง

เป็นข้องบังคับกฎหมาย

            ในโรงงานประเภทที่ 2 (โรงงานที่จะต้องประกอบกิจการจะต้องแจ้งให้ทรายก่อน)    และ โรงงานประเภทที่ 3 (โรงงานที่ขนาดที่ตั้งของโรงงานจะต้องขอใบอนุญาติก่อน) นั้นจะต้องมีการติดตั้ง ระบบเจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไว้ภายในอาคารต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โดยจะเป็นข้อบังคับ ตาม พรบ. โรงงานอุตสาหกรรมในปี 2535 เพื่อความปลอดทั้งพนักงานภายในอุตสาหกรรม รวมทั้งทรัพย์สิน และ โรงงานอุตสาหกรรมรอง ๆ ข้าง ที่อาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากการลุกลามได้นั้นเอง

อาคารแบบไหนที่จะต้องมีการตรวจสอบ

            กฎกระทวงนั้นจะมีการกำหนด ประเภทอาคาร จะต้องมีการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไว้ โดยจะมีการกำหนดไว้ดังนี้

 • โรงมหรสพ
 • โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป
 • สถาณบริการต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
 • อาคารชุดตามกฎหมาย หรือ อาคารที่อาศัยรวมกัน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 เมตรขึ้นไป
 • อาคารโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และ มีความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป
 • ป้ายหรือ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือ มี พื้นที่ตั้งแต่ 50 เมตรขึ้นไป ป้ายที่ติดตั้งบนส่วนใดส่วนหนึ่งของดาดฟ้า หรือ ดาดฟ้าอาคารหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่25 เมตรขึ้นไป

ตรวจสอบอะไรบ้าง

            ในการตรวจสอบนั้นจะมีหารตรวจสอบที่หลากหลายอย่างมาก เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ นั้นได้มั่นใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ หรือ อาคารนั้น ๆ มีการติดตั้งระบบดับเพลิง ที่มีมาตรฐานหรือไม่ โดยจะมีการตรวจสอบดังนี้

 • บันไดหนีไฟ และ ทางหนีไฟ
 • เครื่องหมาย และ ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • ระบบระบายควัน และ การควบคุมการแพร่กระจายของควัน
 • ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
 • ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ระบบการติดตั้งอปุกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบการจ่ายน้ำดังบเพลิง เครื่องสูบน้ำ และ หัวฉีดน้ำดับเพลิง
 • ระบบดับเพลิง อัตโนมัติ

ถ้าไม่ตรวจจะเกิดปัญหาในเรื่องอะไรบ้าง

            ในการตรวจสอบนั้นจะต้องมีการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามกฎหมายที่กำหนด แต่ว่าหากว่าไม่มีการตรวจสอบ และ ไม่มีการยื่นผลการจัดการ และ การตรวจสอบ อาจจะทำให้มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับตามกฎหมาย  และ อาจจะส่งผลในเรื่องของความอันตรายและ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

                ดังนั้นการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ นั้นมีความสำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม  เพราะว่ามีโอกาที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และ ที่สำคัญนั้นยังอันตรายทั้งตัวเรา และ คนรอบข้าง รวมทั้งความเสียหายของทรัพย์สินได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Related Post

SMS Marketing กับการส่ง SMS จำนวนมาก เครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงคุณภาพSMS Marketing กับการส่ง SMS จำนวนมาก เครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงคุณภาพ

SMS Marketing คือ การตลาดในรูปแบบหนึ่งเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการผ่าน SMS การส่งข้อความสั้นๆ ไปยังผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมชั่นสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญ SMS ยังมีความน่าสนใจมากกว่าการส่ง E-mail หรือการส่งข้อความผ่านแชทธรรมดา และการส่ง SMS มีอัตรา Open Rate สูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว การส่ง SMS สำหรับธุรกิจหรือองค์กรนั้นไม่ใช่การส่ง

ช่วงล่างของรถยนต์

อะไรคือช่วงล่างของรถยนต์?อะไรคือช่วงล่างของรถยนต์?

เพื่ออธิบายอย่างสั้นๆง่ายๆได้ใจความนั้น ช่วงล่างของรถยนต์ก็คือ ส่วนประกอบของรถที่อยู่ด้านล่างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกหมาก โช๊คอัพ ชุดคันส่งต่างๆ เป็นต้น โดยไม่นับรวมส่วนตัวถังของรถยนต์ ซึ่งเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวรถยนต์นั่นเอง และช่วงล่างของรถยนต์นี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับขี่รถยนต์นั้นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในการขับขี่ของรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นประสิทธิภาพก็ไม่เหมือนกัน แต่ละรุ่นได้ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป โดยคุณสามารถเลือกแต่งและติดตั้งช่วงล่างของรถยนต์ให้ตอบโจทย์กับตัวรถคุณเองได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคนส่วนใหญ่ได้ดีกันเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึง ช่วงล่างของรถยนต์กัน หน้าที่สำคัญช่วงล่างของรถยนต์ หน้าที่ของมันและประโยชน์นั้นมีมากมาย ดังนี้ รองรับน้ำหนักของตัวรถยนต์ ช่วงล่างของรถยนต์มีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักตัวรถยนต์ เป็นส่วนที่จะสัมผัสกับพื้นผิวถนนจนไปถึงล้อรถ สร้างความสมดุลต่างๆให้กับการเคลื่อนที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถไปยังทิศทางที่ต้องการได้ รองรับและป้องกันแรงสั่นสะเทือน นอกจากช่วงล่างของรถยนต์จะคอยแบกรับน้ำหนักแล้วก็ยังสามารถรับแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เวลาที่รถตกหลุม หรือขับบนถนนที่เป็นลูกรัง ขรุขระ ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถยนต์ไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกเลย ขับขี่ไปด้วยความนุ่มนวล

หางานขาย

ข้อดีของงานขายข้อดีของงานขาย

งานขายเป็นงานอีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ในองค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสินค้าและบริการ บุคลาการที่ทำหน้าที่ในการหางานขายจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานขายเนอย่างดี จึงจะทำให้ยอดขายขององงค์กรเติบโตขึ้นได้ เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบจะทำหน้าที่ในส่วนนี้เท่าไหร่ เพราะว่าต้องทำงานกับคน ซึ่งมักจะมีปัญหาจุกจิกหลายอย่าง  แต่อยากจะบอกว่า การทำงานขายนั้นให้ประโยชน์อะไรหลายอย่างกับผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้หลายอย่างเช่นกัน โดยที่งานด้านอื่นไม่มีโอกาสได้ด้วยซ้ำไป ดังนั้นเราจะมาดูประโยชน์ของการทำงานขายกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง เผื่อเป็นแนวทางให้กับหลายท่านที่ไม่ชอบงานขาย ได้เปลี่ยนใจมาชอบบ้าง  ประโยชน์ของการเป็นพนักงานขาย  1.ท้ายทายความสามารถของตัวเอง  ไม่มีความท้าทายในงานไหนที่จะเหมือนกับการทำงานขายแล้ว เพราะว่าการทำงานกับคนคืองานที่ยากที่สุด และยิ่งเป็นงานขายด้วย คนยิ่งจะเบือนหน้าหนี ดังนั้นการทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย จึงเหมือนกับเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองว่าจะทำได้หรือไม่ หากทำได้ก็จะทำให้คุณภูมิใจเกี่ยวกับหน้าที่ตรงนี้เป็นพิเศษ มากกว่าทำงานอย่างอื่นสำเร็จด้วยซ้ำ  2.มีอิสระในการทำงาน  การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย จะไม่มีคนมากำหนดตายตัวว่าคุณต้องขายอย่างนั้นอย่างนี้ เพียงแค่คุณสามารถขายได้ ทำยอดได้ แค่นั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้ว หากไม่ไปทำผิกฎที่เขาตั้งไว้ ไม่เหมือนกับการทำงานแผนกอื่น